Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Maglia libera tutti!!: Scaldacollo tutto con il tricotin!
Maglia libera tutti!!: Scaldacollo tutto con il tricotin!: Questo scaldacollo è realizzato con un unico tubulare di lana realizzato con il tricotin. Non ho calcolato nè misurato la lunghezza del tubu...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου